Bałtycki Festiwal Nauki już w maju na PG! Rektor PG gościł ambasadora Ludowej Republiki Bangladeszu Zakończenie konferencji „Zróżnicowanie modeli uczelni i instytucji badawczych – kierunek i instrumenty zmian”
Aktualności
Nauka
Kultura
Sport

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.